Leczenie uzależnienia od leków w klinice

Uzależnienie od leków, czyli inaczej lekomania jest bardzo poważnym problemem, który bywa równie niebezpieczny co alkoholizm czy narkomania. Nadużywanie uzależniających leków przeciwbólowych, nasennych lub uspokajających wiąże się ze stopniowym wyniszczaniem organizmu. Jest to choroba, której rozpoznanie bywa trudne, jednak istnieją objawy mogące wskazywać na uzależnienie. Najczęstszymi objawami, które można zaobserwować u osoby uzależnionej są: obojętność emocjonalna, koncentrowanie się na tym, aby zdobyć lek za wszelką cenę czy upośledzenie zdolności psychomotorycznych. Uzależnieni rzadko przyznają się do nadużywania różnego rodzaju substancji i raczej próbują to ukrywać ze względu na obawę przed odrzuceniem społecznym. Choroba wykryta we wczesnym etapie będzie dużo łatwiejsza do wyleczenia, a szybkie podjęcie terapii daje choremu szanse na powrót do normalnego życia.

Najlepszą opcją terapii nałogu jest klinika Medox specjalizująca się w leczeniu uzależnień. Chory będzie pod opieką specjalistów, którzy zapewnią mu kompleksową opiekę oraz wdrożą odpowiednią terapię. Proces wychodzenia z lekomanii może być długi i skomplikowany. W trakcie leczenia lekomanii często pojawiają się objawy tak zwanego zespołu abstynencyjnego, na który składają się lęki, zaburzenia snu czy objawy wegetatywne. Mimo występowania ciężkich objawów tego typu, nie powinno się przerywać leczenia nałogu. Na samym początku zespół terapeutów powinien zdiagnozować problem, zadbać o detoks lekowy, terapię odwykową oraz wsparcie psychologiczne. Efektem całości leczenia powinno być całkowite odzwyczajenie pacjenta od przyjmowania określonych substancji leczniczych i zapobieganie nawrotowi nałogu. Często stosowaną metodą, która w wielu przypadkach usprawnia leczenie uzależnień jest terapia grupowa, nad którą czuwa wykwalifikowany terapeuta. Terapia odwykowa przeprowadzona w poprawny sposób z pewnością pomoże pacjentowi w uwolnieniu się od nałogu. Leczenie poprawi również stan somatyczny chorego zmniejszając jego drażliwość, chwiejność emocjonalną oraz eliminując agresję.

Polska znajduje się w czołówce krajów Europy pod względem sprzedaży leków na jednego mieszkańca. Niestety obecnie epidemiologia wskazuje, ze lekomania dotyka ok. 15% polskiej populacji, dla porównania alkoholizm „tylko” 10%.

Potrzebujemy pilnie wzmożonych akcji edukacyjnych na temat zależności lekowych. Wg nas powinno się zacząć od kursów edukacyjnych i wpisania wiedzy o lekomanii w programie szkolenia lekarzy Podstawowej opieki Zdrowotnej.