Leki na alkoholizm

Leczenie choroby alkoholowej opiera się o działania kompleksowe, w których jeden element uzupełnia drugi. W tym przypadku mamy do czynienia z psychoterapeutyczną i farmakologiczną terapią uzależnień. W przypadku terapii odwykowych leki odgrywają bardzo dużą rolę w pomocy choremu. Stanowią one pomoc w zahamowaniu objawów uzależnienia i otwierają drogę do detoksykacji organizmu i późniejszego utrzymania trzeźwości u danej osoby.

W terapii odwykowej stosuje się parę najważniejszych leków, które są podstawowymi środkami stosowanymi, aby pomóc choremu wyjść z nałogu. Pierwszym z nich jest lek, który wykazuje działanie zmniejszające ryzyko nawrotu choroby i zmniejsza ogólną chęć spożywania alkoholu. Powoduje on reakcję organizmu pacjenta, prowadzącą do braku odczuwania silnej potrzeby napicia się, która mogłaby sprawić rychły powrót do nałogu już na początku terapii. Następne często stosowane środki mają za zadanie podnoszenie poziomu serotoniny w mózgu. Leki wspomagające terapię odwykową mogą być stosowane tylko i wyłącznie pod nadzorem lekarza. Należą do nich także środki, które stosuje się w celu zmniejszenia ilości wypijanego alkoholu. Dzięki temu można mieć pod kontrolą ilość wypijanego trunku u osób, które piją ryzykownie lub mają problem z zaprzestaniem i kontrolowaniem picia. Podobne działanie wykazuje środek zmniejszający napięcie mięśniowe, które jest często powodem sięgania do kieliszka osoby nadużywającej alkoholu. Oprócz ograniczenia ilości spożywanych trunków może także prowadzić do rozluźnienia mięśni. Innymi środkami często stosowanymi w terapii są leki przeznaczone w schorzeniach padaczkowych oraz regulujące towarzyszące alkoholizmowi zaburzenia nastroju, takie jak na przykład depresja czy zaburzenia rytmu snu. Są to stabilizatory nastroju, które prowadzą do zahamowania ciężkich objawów depresyjnych idących w parze z ciągiem alkoholowym.