Handel równoległy

Handel równoległy produktami medycznymi polega na zakupie produktu od koncesjonowanej hurtowni farmaceutycznej w kraju, gdzie cena na ten lek jest niższa i sprzedaży poprzez koncesjonowane hurtownie lub bezpośrednio do aptek w kraju, gdzie cena na ten produkt jest wyższa.

Handel równoległy produktami farmaceutycznymi jest działalnością całkowicie legalną, co więcej, wspieraną przez władze lokalne. Zajmują się nim duże, wyspecjalizowane hurtownie farmaceutyczne.

Handel równoległy w Unii Europejskiej rośnie systematycznie od lat 70-tych pomimo wysiłków międzynarodowych koncernów farmaceutycznych mających na celu jego ograniczenie. Dzieje się tak dlatego, że jedną z fundamentalnych zasad obowiązujących w państwach członkowskich UE jest art. 30 Traktatu Rzymskiego umożliwiający swobodny przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Podstawy Prawne

Handel równoległy opiera się na fundamentalnych zasadach Unii Europejskiej:

  • zasada wolnego przepływu towarów,
  • zasada wygasania praw własności przemysłowej.

Korzyści z handlu równoległego:

  • niższe ceny leków dla pacjentów,
  • oszczędności dla budżetu przy lekach refundowanych,
  • nowe miejsca pracy w firmach obsługujących handel równoległy.

Handel równoległy w Polsce
W Polsce handel równoległy nie jest zdefiniowany ani uregulowany żadnymi normami prawnymi, co nie znaczy, że nie istnieje.
Wiele międzynarodowych produktów w Polsce ma niższe ceny niż w Unii Europejskiej i odwrotnie, jest wiele produktów, które można by z powodzeniem importować do Polski. W tej chwili bardziej rozpowszechniony jest eksport równoległy produktów z Polski. Import równoległy jest hamowany przez administracyjne bariery takie jak różnice w prawie legislacyjnym produktów w Polsce i w Unii Europejskiej.
Przepisy dopuszczające import równoległy istnieją w nowoprzyjętych ustawach, jednakże ich wejście w życie zostało odroczone do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polscy pacjenci mogliby w tym czasie zaoszczędzić bezpośrednio wiele milionów złotych nie licząc pośredniego wpływu importu równoległego na obniżenie cen leków w Polsce w ogóle.

Oszczędności dla pacjentów
Ceny na leki w Polsce są często wyższe od cen na takie same produkty w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Umożliwienie importu tych leków oznacza oszczędności dla polskich pacjentów.

Czynnik czasu
Leki w „imporcie równoległym” powinny być dostępne dla Polaków tak szybko, jak to jest możliwe. Czekanie z tą możliwością do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej jest niezgodne z obecnymi odczuciami i potrzebami społecznymi, ponieważ w opinii ponad 78% Polaków leki powinny stanieć. Dla 48% gospodarstw domowych zakup leków przepisanych przez lekarza jest dużym obciążeniem; 12% pacjentów czasami nie stać na wykupienie przepisanych leków, a 6% gospodarstw taka sytuacja zdarza się bardzo często (wg artykułu „Leki powinne być tańsze”, Antoni Kowalik, Rzeczpospolita 05.05.2001 r.).