Naltrexon, chyba nie do końca odkryty

NaltrexonDane z aptek wskazują, ze w Polsce sprzedaje się ok 600 opakowań Naltrexonu miesięcznie(dane sprzed kilku lat, mogły ulec zmianie). Jednocześnie wciąż obserwujemy rozszerzające się wskazania do stosowania Naltrexonu. W naszym Kraju posiada on rejestrację do leczenia choroby alkoholowej. Jednak z powodzeniem od lat 90-tych jest stosowany do terapii osób z zależnością opiatową, potocznie zwany w takich przypadkach „blokerem”. To podstawowe działanie Naltrexonu polegające na blokowaniu receptorów opiatowych w OUN jest wykorzystywane w terapii uzależnień. Wydaje si, ze inne mechanizmy działania leku nie zostały do końca poznane.

Naltrexon w psychiatrii wykorzystywany jest do leczenia wspomnianych zależności alkoholowej i opiatowej ze znaczną skutecznością. Jednak w innych Krajach psychiatrzy stosują go podobno z powodzeniem w terapii osób z cechami osobowości nieprawidłowej, zaburzeń odżywiania, najczęściej bulimii, zespołów wypalenia, zaburzeń zachowania głównie autoagresywnych. Pierwsza rejestracja Naltrexonu do leczenia uzależnień nastąpiła w USA w roku 1996, to prawie 25 lat temu. Dziś już nikt nie zaprzecza skuteczności tej metody. Firma Lundbeck zarejestrowała podobnie działający lek zawierający Nalmefen w 2013 roku, który otrzymał wskazania do redukcji spożywanego alkoholu przez osoby uzależnione nie akceptujące pełnej abstynencji. Potwierdza to skuteczność wykorzystywania antagonistów receptorów opiatowych w terapii uzależnień.

Naltrexon w chorobach z zaburzeniami immunologicznymi. A ściślej  w schorzeniach, w których obserwujemy autoimmunoagresję. Zjawisko niszczenia komórek, tkanek, narządów przez własny organizm, poprzez wytwarzanie przeciwciał. Do schorzeń immunologicznych leczonych Naltrexonem zaliczamy między innymi Immunologiczne zapalenia tarczycy oraz Stwardnienie Rozsiane czyli SM. Endokrynolodzy i Neurolodzy w ww schozreniach wykorzysatują Naltrexon w małych dawkach. W psychiatrii podajemy leku w dawkach 25-100 mg. W schorzeniach immunologicznych wykorzystywane są dawki 3-10 mg.

Naltrexon w onkologii. Obserwujemy zainteresowanie leczenia Naltrexonem niektórych nowotworów. Niestety nie posiadamy danych o wystarczającej wiarygodności aby je przytaczać.

Pominęliśmy doniesień o wykorzystaniu leków blokujących receptory opiatowe do procedur tzw ultra szybkiej detoksykacji. W USA wykonuje się takie procedury. W Polsce nie albo nieprofesjonalnie. Polegają one na podaniu w znieczuleniu ogólnym osobie uzależnionej od opiatów Naltrexonu. Występuję natychmiast bardzo nasilony zespól abstynencyjny, pacjent nie odczuwa objawów ponieważ śpi i jest znieczulony. Taki zabieg jest bardzo atrakcyjny dla pacjentów ponieważ procedura trwa kilka-kilkanaście godzin, w przeciwieństwie do tradycyjnej detoksykacji, której okres leczenia to minimum 7 dni. Jednak UROD(ultraszybka detoksykacja opiatowa) jest procedurą niebezpieczną. Jeden z belgijskich szpitali podjął wykonywania się takich zabiegów. W trakcie leczenia pierwszych 80 osób doszło do dwóch zgonów i szpital wycofał ofertę UROD.

Nasze wnioski wskazują, że Naltrexon znajdzie zastosowanie w leczeniu kolejnych schorzeń, wydaje się, ze nie został jeszcze odkryty.