Blog

Home / Blog
Leczenie uzależnienia od leków w klinice

Leczenie uzależnienia od leków w klinice

Leczenie uzależnień
Uzależnienie od leków, czyli inaczej lekomania jest bardzo poważnym problemem, który bywa równie niebezpieczny co alkoholizm czy narkomania. Nadużywanie uzależniających leków przeciwbólowych, nasennych lub uspokajających wiąże się ze stopniowym wyniszczaniem organizmu. Jest to choroba, której rozpoznanie bywa trudne, jednak istnieją objawy mogące wskazywać na uzależnienie. (więcej…)
Read More
Leki na alkoholizm

Leki na alkoholizm

Leczenie uzależnień
Leczenie choroby alkoholowej opiera się o działania kompleksowe, w których jeden element uzupełnia drugi. W tym przypadku mamy do czynienia z psychoterapeutyczną i farmakologiczną terapią uzależnień. W przypadku terapii odwykowych leki odgrywają bardzo dużą rolę w pomocy choremu. Stanowią one pomoc w zahamowaniu objawów uzależnienia i otwierają drogę do detoksykacji organizmu i późniejszego utrzymania trzeźwości u danej osoby. (więcej…)
Read More

Nowoczesna psychofarmakologia

Psychiatria
Ostatnio świętowaliśmy dekadę mózgu. Nie bez przyczyny. Prawdopodobnie co 4-5 z nas doświadczy w życiu epizodu depresji, 20% z nas to uzależnieni, co 5 będzie na starość cierpiał z powodu demencji, do tego dochodzi schizofrenia, CHAD, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu. Społeczeństwa wciąż się starzeją co jest przyczyna coraz większej ilości pacjentów wymagających leczenia psychiatrycznego. Wiadomo, że pomoc może nam tylko nowoczesna psychofarmakologia. Może w przyszłości rozwinie się genetyka medyczna, jednak dziś główną rolę w leczeniu chorób psychicznych stanowi stale rozwijająca się psychofarmakologia. (więcej…)
Read More

Fora internetowe o lekach i medycynie

Wiadomości
Dziś internet jest naszym głównym źródłem informacji i choć wiele jest w nim śmieci, spamu i fałszu, to jednak jest on dla nas wielką pomocą. Tak też jest, gdy chodzi o nasze zdrowie. W przeciągu ostatnich kilku lat powstało wiele forów medycznych, które pomagają osobom zaniepokojonym o swoje zdrowie. (więcej…)
Read More